Administrasjonen

 • Hans Peter Eidseflot
  Dagleg leiar
  hans.peter@vor.no
 • Anne Mette Farstad
  Kommunikasjonsleiar
  anne.mette@vor.no
 • Gunn Velle
  Kontorleiar
  gunn@vor.no
 • Hege Welle Aam
  Sakshandsamar
  hege@vor.no
 • Edle Holmin
  Konsulent
  edle@vor.no
 • Hege Strandhagen
  Logistikk- og innkjøpsansvarleg
  heges@vor.no
 • Ove Myklebust
  Driftsleiar innsamling

  ove@vor.no
 • Roger Langøy
  Driftsleiar miljøstasjonen
  roger@vor.no

Kontaktinformasjon
E-post: firmapost@vor.no
Telefon: 70 04 86 00
Adresse: Torvmyrane 29, 6160 Hovdebygda