For å bestille abonnement til nytt hus eller endre eksisterande abonnement, kan du bruke skjemaet under. Sjekk gebyrsatsar for ulike typer abonnement. Det vert fakturert eit gebyr for bytte av behaldar ved endring av abonnement, sjå gebyrsatsar. Skriv i meldingsfeltet kva type abonnement du ønskjer å bestille eller endre til.