For å bestille abonnement til nytt hus eller endre eksisterande abonnement, kan du bruke skjemaet under. Sjekk gebyrsatsar for ulike typer abonnement. Det vert fakturert eit gebyr for bytte av dunk ved endring av abonnement, sjå gebyrsatsar. For endring til gebyr med kompostavtale, sjå eige skjema her: Kompostering

Skriv i meldingsfeltet kva type abonnement du ønskjer å bestille eller endre til.